Gavome medinių bagetų papildymą iš Lucas ir Euromoulding.